مقدمه

بنام ایزد یکتا

درره امن تو پیش آری هم                     در ره بیم هم ایمن تو کنی

دنیای امروزوابستگی زیادی با صنعت و تولیدات صنعتی دارد طوری که به هر گوشه از محل کار و زندگی نگاه کنید تاثیر آن را خوا هید دید حتی بسیاری از مواد غذائی و پوشاک انسانها صنعتی است۰اما همین مورد که موجب رشد چشمگیر بشر در سالهای اخیر گردیده با خود حوادث و بیماریهای زیا دی را به همراه داشته است لذا امروزه ایمنی و بهداشت در جهت پیشگیری از حوادث و بیماریها ی شغلی نقش مهمی دارد .

این وبلاگ تلاش میکند تا با کمک دست اندر کا ران امر ایمنی وبهداشت سهم کوچکی در ارتباط با امر فوق ایفا نماید.

مدیریت وبلاگ - قا سم زاده

 

   + روح اله قاسمزاده - ۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٢٤