چک ليست انبار

عنوان مقاله : چک لیست بازدید از انبار ها

تعریف : انبار کالامکانی است که در آن یک یا چند نوع کالا یا مواد اولیه مختلف نگه داری می شود.

گروه بندی انبار ها برچسب نوع کالایی است که در آنها نگهداری می شود و به چهار گروه زیر تقسیم می گردند .

1-    انبار نگهداری فلزات و آهن آلات انواع پیچ و مهره ، میخ ، ...

2-    انبار نگهداری مواد جامد ، مانند چوب ، کاغذ ، پنبه ، فرش ، ...

3-    انبار نگهداری مواد شیمیایی .

4-    انبار لاستیک

تبصره : انبار مواد منفجره و محترقه که دارای شرایط اختصاصی مربوط به خود می باشد ، متأسفانه مشکل انبارداری و نگهداری مواد و کالا یکی از مشکلات عمده و خطرناک می باشد . عدم رعایت استاندارد ، بی توجهی به آئین نامه ایمنی انبار ها ، عدم آگاهی و آموزش

 ، نگهداری کالاهای مختلف در یک انبار بدون توجه به خطرات آنها ... انبارها را به مکانی خطرناک تبدیل کرده است .

بیشتر حریقهای بزرگ از انبار کردن نادرست مواد شروع می شوند و انبارداری نامناسب کمک زیادی به گسترش حریق می نماید .

رعایت اصول انبارداری و بازدید از انبارها بر اساس چک لیست موجود می تواند از حوادث احتمالی پیشگیری می نماید .

توضیحات : جواب بله ، رعایت اصول انبارداری در چارچوب آئین نامه

جواب خیر : عدم رعایت اصول انبارداری

جواب N/A : با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد .

/ 1 نظر / 54 بازدید