چک ليست انبا ر

عنوان مقاله : چک لیست بازدید از انبار ها

تعریف : انبار کالامکانی است که در آن یک یا چند نوع کالا یا مواد اولیه مختلف نگه داری می شود.

گروه بندی انبار ها برچسب نوع کالایی است که در آنها نگهداری می شود و به چهار گروه زیر تقسیم می گردند .

1-    انبار نگهداری فلزات و آهن آلات انواع پیچ و مهره ، میخ ، ...

2-    انبار نگهداری مواد جامد ، مانند چوب ، کاغذ ، پنبه ، فرش ، ...

3-    انبار نگهداری مواد شیمیایی .

4-    انبار لاستیک

/ 1 نظر / 19 بازدید
نتنمللل

از شما به خاطر دادن این سایت ها تشکر می کنم