راهنمای انتخاب فیلتر

جدول راهنمای انتخاب فیلترها ماسک ها تجهیزاتی هستند که شما را در برابر گازها ، بخارات ، گرد و غبار ، فیوم و میستها محافظت می کنند .آنها به فیلترهای مخصوص مجهز هستند که در برابر ذرات فیزیکی ، شیمیایی عمل محافظت را انجام می دهند.با توجه به نوع آلاینده نیز محیط کار ، فیلترهای گاز ، ذرات و یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایید . گاز فیلتر ها را در اشکال A-B-E-K ودر کلاس 3و2و1 موجود می باشند .فیلترهای ذرات با علامت P و با اعداد 3و2و1 مشخص می شوند .هرکدام از فیلتر ها با یک رنگ مشخصی قابل شناسایی می باشند .مثلاً فیلتر نوع A به رنگ قهوه ای، B طوسی ، E زرد، K سبز، P سفید و ...فیلترهای چند حالته بصورت AB ، BK و ABEK موجود می باشند.برای انتخاب فیلترهای مناسب شما به راهنمای انتخاب فیلتر ها را نیاز دارید که در این مقاله به آن اشاره می شود . فیلتر های Spasiani سریهای 104-103-102-101-100 و با ماسک از جنس پلی پروپین تولید و با استاندارد 1/148 EN مطابقت دارند .از فیلتر ماسکها در محل که میزان اکسیژن از 17 درصد کمتر نباشند استفاده نمایید.برای استفاده بهتر دستورالعمل پایین را مطالعه نمایید .برای انتخاب فیلتر مناسب به جدول مواد شیمیایی مراجعه نمایید که در آن جزئیات مواد شیمیایی، اثرات فیزیولوژیکی و نوع فیلتر های پیشنهادی درج شده است .       جدول کامل نام مواد ، فرمول ، نقطه جوش ، حد بو ، حد تماس ( بر حسب  و ppm ) پاسخ فیزیولوژیکی و انتخاب فیلتر می باشد.1-  نقطه جوش ترکیبات آلی در 65 به بالا با فیلتر نوع A و بخارات با نقطه جوش پایین تر از 65 با فیلتر های AX جذب می شود .2-    آستانه بو : نشان دادن کمترین غلظت بر حسب  که بوسیله بو قابل شناسایی می باشند.3-  حد آستانه مجاز : جدول حد آستانه مجاز که توسط ACGIH در سال  8-1997 تهیه شده ، برای هر ماده شیمیایی برای 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته برای کارگری که در معرض آن قرار داشته و اثرات قابل مشاهده ای ندارد ، نوشته شد .4-  پاسخهای فیزیولوژیکی ( توضیحات جدول ) : لیست کوتاهی از علائم اصلی از مسمومیتهای حاد و مزمن در جدول توضیح داده شد .5-    انتخاب فیلتر : در ستون مربوط به هرماده شیمیایی نوع فیلتر پیشنهادی نیز مشخص شده ؛                ** نشان می دهد که باید در هوای فشرده تازه استفاده کنند. 

/ 0 نظر / 146 بازدید